loader image

Første kvartal 2016 blev der anmeldt 5.088 tilfælde af vold, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er en stigning på 9 pct. i forhold til kvartalet før og andet kvartal i træk, at der sker en væsentlig stigning i antallet af voldsanmeldelser. Antallet ligger nu højere end i andet kvartal 2006, der ellers har været det højeste, siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere tallene i 1995. Omkring halvdelen af de anmeldte voldstilfælde omhandler vold mod privatperson, mens vold og lignende mod offentlig myndighed udgør ca. en fjerdedel.

Kilde: Danmarks Statistik Kriminalitet (kvt.) 1. kvt. 2016
http://dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=20618