loader image

Vejledning til Alarmplatformen

Herunder finder du vejledningen til oprettelse af administrator til Alarmplatform. Skal du oprette en “bruger”, klik da på BRUGERREGISTRERING.

YDERST VIGTIGT! ER VIRKSOMHEDEN OG SOS-ALARMEN IKKE OPRETTET PÅ ALARMPLATFORMEN VIRKER ALARMEN IKKE KORREKT VED NØDOPKALD!

Oprettelse af administrator

Alarmplatformen er stedet, hvor man som administrator skaber sig det store overblik. Her kan man opsætte flere SOS-alarmer eller kropskameraer.

Alarmplatformen er nem at overskue og kan betjenes af de fleste – også folk uden it-kundskaber.

I velkomst-mailen, som du har modtaget fra Alarmselskabet, finder du username som er din e-mailadresse samt password, så du efterfølgende kan logge ind på www.alarmplatform.com. Her har du mulighed for at “følge” alle de enheder, der er oprettet i dit system.

Hvis du endnu ikke har modtaget et login til Alarmplatformen, kontakt da Alarmselskabet på mail@alarmselskabet.dk eller ring på 8643 9100

Øverst på siden finder du din virksomheds unikke “Firma kode” Denne kode er Jeres ID og må ikke videregives til tredjemand.

Operational order (forholdsordre)

Det er VIGTIGT at udfylde ”Operational order” inden alarmen tages i brug. Operational order bestemmer, hvilke aktioner der skal foretages ved alarmafgivelse og sendes direkte til kontrolcentralen. Kontrolcentralen vil herefter give besked til de af kunden angivne aktører eller vagtselskaber. Såfremt der er valgt kontakt til vagt, sendes Operational order ligeledes til vagtselskabet.

Klik på e-mailadresse >Operational order.

På næste side udfyldes selve forholdsordren.

Det er VIGTIGT, at forholdsordren indeholder de oplysninger som kontrolcentral og vagt skal modtage ved tryk på alarmen. Såfremt der sker ændringer, SKAL forholdsordren opdateres. Ellers modtager Kontrolcentral, vagt og andre aktører ikke de korrekte oplysninger.

Udfyld tekstfeltet med aktioner ved alarmafgivelse.

Eksempel:

#1 Ring til Leder Jens Jensen tlf. +45 1234 5678
#2 Ring til produktionschef tlf. +451234 5678

Eksempel:

Politi/Vagt bedes benytte port 2
Kode til port 7 er 123456

Det med småt: VIGTIGHEDEN af OPERATIONAL ORDER (Forholdsordre)

Det er virksomhedens ansvar, at forholdsordre oprettes og ajourføres ved ændringer (f.eks. nye kontaktpersoner og telefonnumre).

Ved alarmmodtagelse, hvor kontrolcentralen forgæves foretager handlinger efter forholdsordrens angivelser, og disse ikke er opdateret på korrekt vis af kunden, kan vagtcentralen været nødsaget til at sende en vagt på kundens regning. Prisen for udsendelse af vagt er DKK 1.999 plus moms. Dette beløb trækkes på kundens kreditkort eller faktureres uden yderligere ophold og uden forvarsel.

USER MANAGEMENT (Bruger administration)

På siden med USER MANAGEMENT kan alle alarmenheder ses, der er tilkoblet virksomheden. 

På siden kan du oprette ny bruger ADD NEW USER. I bjælken MANAGE kan der slettes brugere, og ved klik på det grønne ikon kan du administrere den enkelte brugers konto.

NB! Du kan oprette en bruger uden at være logget ind i Alarmplatformen. Så skal du blot bruge din “company code” og SOS-alarmens ID nummer.

Du kan oprette så mange SOS-alarmer du ønsker. Ønsker du at slette en SOS-alarm igen klikke du blot på det røde kryds.

LÆS EVENTUELT LÆNGERE NEDE PÅ SIDEN UNDER BRUGERREGESTRERING.

Udfyld med bruger information: brugernavn/ E-mail, password, navn og telefonnummer.

Telefonnummeret /mobilnummeret bruger kontrolcentralen ved tvivl om ægtheden af alarmkaldet og til at videregive til Politi eller ambulance.

DET ER VIGTIGT AT NAVN OG MOBILNUMMER ER 100% KORREKT. ELLERS RISIKERES AT POLITI ELLER AMBULANCE IKKE KAN TILKALDES.

Brugernavn og password gemmes til login, når du har downloadet Alarmplatform app’en på din Smartphone. Se vejledningen hertil lidt længere nede på siden.

 

TAKE OVER – her kan du rette den enkelte brugers oplysninger.

RESET PASSWORD – såfremt brugeren har glemt passwordet, kan her fremsendes nyt.

ALARM REPORT – ved klik på denne, kan du printe rapport over de alarmer, der er blevet foretaget.

På det digitale oversigtskort kan den aktuelle position på enhederne ses. Du kan kun se en alarm af gangen ved at klikke på det røde ikon i bjælken MAP ud for den enkelte bruger. 

Bemærk! At SHOW MAP kun viser aktive alarmer.

Vejledning – brugerregistrering

Her oprettes brugere på alarmsystemet…

Når du har modtaget din Enhed, bedes du foretage dig følgende:

  • Alarmen sættes til opladning med den tilhørende lader.
  • Oplades første gang i 8-12 timer, herefter dagligt 3-5 timer.
  • Tænd alarmen.

Registrering af din enhed

Gå ind på alarmplatform.com og klik på ”Create an account” nederst på siden eller tryk her.

Vedlagt finder du firmaets company code. På alarmenheden finder du det unikke device id-nummer. Company code samt device id-nummer indtastes.

Udfyld med bruger information: brugernavn/ E-mail, password, navn og telefonnummer.

Telefonnummeret /mobilnummeret bruger kontrolcentralen ved tvivl om ægtheden af alarmkaldet og til at videregive til Politi eller ambulance.

DET ER VIGTIGT AT NAVN OG MOBILNUMMER ER 100% KORREKT. ELLERS RISIKERES AT POLITI ELLER AMBULANCE IKKE KAN TILKALDES.

Brugernavn og password gemmes til login, når du har downloadet Alarmplatform app’en på din Smartphone. Se vejledningen hertil lidt længere nede på siden.

Såfremt der er tastet forkert i oprettelsen, kan du slette oplysningerne ved at klikke på DELETE ACCOUNT og oprette på ny.

Når alle oplysninger er korrekte, klik på SAVE.

Du er nu oprettet som bruger af alarmenheden.

Klik på FIND AND CHECK YOUR DEVICE. Du vil her kunne se en SOS-markør på kortet, der viser alarmenhedens aktuelle position.

Alarmplatform App

For at hente vores app, søg efter “alarmplatform” i Google Play eller Apple App Store (App til IOS er pt. under udvikling)

Klik for at download app. Log ind med e-mail og selvvalgte password.