loader image

57 pct. af ofrene for personfarlige forbrydelser i 2015 var kvinder. Størst er kvindernes andel blandt ofrene for seksualforbrydelser, hvor de udgør 89 pct. Også blandt ofrene for tricktyverier og tasketyverier er kvindernes andel meget høj. 76 pct. af ofrene for tricktyverier i beboelse og 65 pct. af ofrene for tricktyverier på gadeplan er kvinder, og kvinder udgør 67 pct. af ofrene for tasketyverier. Mænd udgør derimod 75 pct. af ofrene for røveri.

Seksualforbrydelser rammer unge

Af de 2.407 ofre for seksualforbrydelser var 63 pct. under 20 år, og 13 pct. (303) var under ti år, fordelt på 247 piger og 56 drenge. Ældre er næsten udelukkende ofre for ejendomsforbrydelser. Af de 7.024 ofre på 70 år eller derover var 96 pct. udsat for en ejendomsforbrydelse, mens kun 3 pct. var ofre for voldsforbrydelser.

Kilde: Danmarks Statistik
http://dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=21562